ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM K12 Phú NhuậnĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

  1. TRẮC NGHIỆM:

MÃ ĐỀ 101

CÂU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đ/A

C

D

B

B

D

C

A

B

D

D
CÂU

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đ/A

B

A

A

D

C

B

B

B

A

B
CÂU

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Đ/A

D

B

D

C

D

B

C

D

A

A
MÃ ĐỀ 102

CÂU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đ/A

D

C

D

B

C

A

B

D

A

D
CÂU

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đ/A

B

A

D

C

B

B

B

A

D

B
CÂU

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Đ/A

B

D

C

D

B

C

B

A

A

D
  1. TỰ LUẬN:

CÂU


ĐÁP ÁN

ĐIỂM

1a

0,25

0,25

b

Điều kiện: x > 3 

0,25

0,25

c

 

0,25

0,25

d

Điều kiện : x > 0

0,25

. So với đk:

trên đoạn

0,25

2


Ta có : . Cho y' = 0

0,25


  • -1

  • -3

Kết luận :   

    +

    +

0,25

3

a

Ta có :

0,25

0,25

b

Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp tứ giác đều SABCD là


0,25

0,25

4


Ta có: . YCBTy' = 0 có 2 nghiệm thỏa

0,25

0,25

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu