ĐỀ KIỂM TRA HKI TOÁN 12 TRƯỜNG THPT THẠNH LỘCSỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT THẠNH LỘCĐỀ KIỂM TRA HKI 

NĂM HỌC 2019 - 2020 

Môn: TOÁN 12 

Thời gian làm bài: 90 phút; 


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên học sinh: ................................................................................................................................................................SBD:...........................................................


A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Tìm để hàm số đạt cực đại tại

A. B. C. D.

Câu 2: Đồ thị hàm số có tất cả các đường tiệm cận là :

A. B. C. D.

Câu 3: Cho khối chóp có đáy là hình chữ nhật, vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp biết

A. B. C. D.

Câu 4: số nghiệm Phương trình là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 5: Cho đường cong (C): . Tìm phương án đúng:

A. (C) có hai tiệm cận B. (C) chỉ có tiệm cận đứng

C. (C) có ba tiệm cận D. (C) không có tiệm cận ngang

Câu 6: Cho hình chóp , có vuông góc mặt phẳng ; tam giác vuông tại . Biết , , . Khi đó bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là.

A. . B. . C. . D. .

Câu 7: Hàm số

A. Một cực đại và hai cực tiểu B. Một cực tiểu và hai cực đại

C. Một cực đại duy nhất D. Một cực tiểu duy nhất

Câu 8: Hình nón có bán kính đáy bằng 4, chiều cao bằng thì diện tích xung quanh bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 9: Tìm để biểu thức có nghĩa:

A. B.

C. D. Không tồn tại

Câu 10: Tìm tất cả giá trị của tham số để phương trình vô nghiệm khi:

A. B. C. D.

Câu 11: Tìm tất cả giá trị của tham số để phương trình có 3 nghiệm

A. B. C. D.

Câu 12: Cho hình chóp , đáy là hình chữ nhật, . Tính theo thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp

A. B. C. D.

Câu 13: Cho tứ diện ABCDABC là tam giác đều ,BCD là tam giác vuông cân tại D , (ABC)(BCD) và AD hợp với (BCD) một góc 60o, AD = A . Tính thể tích tứ diện ABCD .

A. B. C. D.

Câu 14: Hàm số có công thức đạo hàm là:

A. B. C. D.

Câu 15: Đạo hàm của hàm số là:

A. B. C. D.

Câu 16: Cho khối hộp chữ nhật . Thể tích khối hộp đã cho là:

A. B. C. D.

Câu 17: Tìm để hàm số có cực đại và cực tiểu

A. B. C. D.

Câu 18: Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật thuộc hai đáy của hình trụ, ,. Tính thể tích khối trụ.

A. . B. . C. . D. .

Câu 19: Cho phương trình . Gọi là hai nghiệm của phương trình trên. Khi đó, tích bằng :

A. . B. . C. . D. .

Câu 20: Khoảng đồng biến của hàm số là:

A. B. C. D.

Câu 21: Đường ở hình vẽ là đồ thị của hàm số nào trong 4 hàm số đã cho


A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 22: Cho khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng . Thể tích của khối chóp đã cho bằng

A. B. C. D.

Câu 23: Với giá trị nào của thì biểu thức: xác định?

A. . B. . C. . D. .

Câu 24: Xét hình trụ có thiết diện qua trục của hình trụ là hình vuông có cạnh bằng . Tính diện tích toàn phần của hình trụ.

A. . B. . C. . D. .

Câu 25: Cho hàm số . Tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số là

A. B. C. D.

Câu 26: Cho hình lăng trụ đứng ABC. A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông tại B, , cạnh BC = a, đường chéo tạo với mặt phẳng (ABC) một góc 300.Tính thể tích khối lăng trụ ABC. A'B'C'.

A. B. C. D.

Câu 27: Khoảng đồng biến của hàm số là:

A. B.

C. D.

Câu 28: Cho hình nón có thiết diện qua trục của hình nón là tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng . Diện tích xung quanh của hình nón bằng:

A. . B. . C. . D. .

Câu 29: Cho hàm số .Giá trị lớn nhất của hàm số bằng:

A. 0 B. 1 C. 2 D.

Câu 30: Cho số thực dương . Rút gọn biểu thức

A. . B. . C. . D. .

Câu 31: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), SA = 2a . Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là:

A. B. C. D.

Câu 32: Giá trị của biểu thức là:.

A. . B. . C. . D. .

Câu 33: Tập nghiệm của bất phương trình là:

A. B. C. D.

Câu 34: Cho hàm số có đồ thị như hình. Đồ thị là đồ thị của hàm số nào sau đây:

A.

B.

C.

D.

Câu 35: Tập nghiệm của bất phương trình là:

A. . B. . C. . D. .

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu