ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN - KHỐI 10 TRƯỜNG THCS&THPT HOA LƯTRƯỜNG THCS&THPT HOA LƯ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2019 - 2020

Tổ: Toán – Tin   MÔN TOÁN  - KHỐI 10

Đề có 1 trang         Thời gian: 90 phút

Họ và tên học sinh: Lớp:

ĐỀ 101

Câu 1: (1,0 điểm) Xác định (P): biết (P) đi qua 2 điểm .

Câu 2: (1,5 điểm)

  1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số:

  2. Dựa vào đồ thị, hãy biện luận số nghiệm của phương trình sau:

Câu 3: (2,0 điểm)  Giải các phương trình và hệ phương trình sau:


Câu 4: (2,0 điểm) Cho phương trình:

  1. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm trái dấu.

  2. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm thỏa mãn: .

Câu 5: (1,5 điểm) Cho .

  1. Tính

  2. Xác định h, k sao cho:

Câu 6: (2,0 điểm) Cho

  1. Chứng minh tam giác ABC vuông tại A.

  2. Tính chu vi và diện tích tam giác ABC.

  3. Tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

---------HẾT---------

(Học sinh không được sử dụng tài liệu, bút chì và bút xóa trắng trong bài làm)

Chữ kí giám thị 1: Chữ kí giám thị 2:

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu