ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học 2019 – 2020 Môn: Toán 12 TRƯỜNG TH, THCS, THPT ALBERT EINSTEINSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG TH, THCS, THPT

ALBERT EINSTEIN

---------------------------

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: Toán 12

Thời gian: 60 phút 

(Không kể thời gian phát đề)Mã đề thi 132


Câu 1: Cho khối trụ tròn xoay có bán kính mặt đáy bằng 2 (cm), chiều cao bằng 3 (cm). Thể tích của khối trụ tròn xoay này bằng:

A. B. C. D.

Câu 2: Hình nón có chiều dài đường sinh , bán kính đường tròn đáy . Chiều cao của khối nón này bằng bao nhiêu?

A. B. C. D.

Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh , SA vuông góc với đáy. SC hợp với đáy một góc . Thể tích V của khối chóp S.ABCD bằng:

A. B. C. D.

Câu 4: Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C'. Tam giác ABC vuông tại B có AB = a; BC = 2a. Cho AA'= a; Thể tích của khối lăng trụ bằng:

A. B. C. D.

Câu 5: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA vuông góc với đáy và SA = . Thể tích V của khối chóp S.ABC bằng:

A. B. C. D.

Câu 6: Hàm số có các khoảng nghịch biến là:

A. B. C. D.

Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh . SO vuông góc với (ABCD). Biết thể tích khối chóp S.ABCD bằng .Tính SO

A. B. C. D.

Câu 8: Cho a > 0 và  a ≠ 1. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau :

A. có nghĩa với mọi x B.

C. D. (x > 0,n ≠ 0)

Câu 9: Tập xác định của hàm số là :

A. B.

C. D.

Câu 10: Phương trình có tập nghiệm là:

A. B.

C. D.

Câu 11: Bất phương trình có tập nghiệm là:

A. B.

C. D.

Câu 12: Tìm giá trị cực đại của hàm số

A. B. C. D.

Câu 13: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ, phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Hàm số đồng biến trên từng khoảng của tập xác định

B. Hàm số có tập xác định là D = R

C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là , đường tiệm cận ngang là

D. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là , đường tiệm cận ngang là

Câu 14: Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số là hàm số nào trong các câu sau?

A. B. C. D.

Câu 15: Khẳng định nào sau đây là sai :

A. B.

C. D.

Câu 16: Giá trị lớn nhất M của hàm số trên đoạn [1;5] là:

A. B. C. D.

Câu 17: Đồ thị trong hình vẽ sau là đồ thị của hàm số nào?

A. B. C. D.

Câu 18: Tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là:

A. B.

C. x = 1 và D.

Câu 19: Trong không gian, cho tam giác ABC vuông cân tại A quay quanh cạnh AC, ta được một hình nón tròn xoay. Biết AB = AC = 2a , Tính diện tích xung quanh S của hình nón này.

A. B. C. D.

Câu 20: Mặt cầu có bán kính là . Tính thể tích V của khối cầu này:

A. B. C. D.

Câu 21: Phương trình có tập nghiệm là:

A. B. C. D.

Câu 22: Điểm cực đại của hàm số là:

A. B. C. D.

Câu 23: Đạo hàm của hàm số

A. B.

C. D.

Câu 24: Giao điểm của đồ thị hàm số và đồ thị hàm sốcó hoành độ

A. B. C. D.

Câu 25: Với a > 0, biểu thức  viết dưới dạng lũy thừa :

A. B. C. D.

Câu 26: Cho . Tính

A. B. e C. D.

Câu 27: Thể tích khối lăng trụ đều ABC.A'B'C' có cạnh bên bằng a, cạnh đáy bằng 2a là:

A. B. C. D.

Câu 28: Hàm số  có các khoảng đồng biến là:

A. ` B. `

C. D. `  `

Câu 29: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, BC = 2a, SA vuông góc với đáy và SA = 2a. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABC

A. B. C. D.

Câu 30: Tập xác định của hàm số là :

A. B. C. D.


-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu