ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Toán 12 TRƯỜNG TH, THCS, THPT ALBERT EINSTEINSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG TH, THCS, THPT

ALBERT EINSTEIN

---------------------------

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 01 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: Toán 12

Thời gian: 30 phút 

(Không kể thời gian phát đề)Câu 1 (2.0đ): Giải phương trình và bất phương trình sau:

a)  

b)

Câu 2 (1.5đ): Cho hàm số  

a) Lập bảng biến thiên của hàm số trên.

b) Tìm m để phương trình có 4 nghiệm thực phân biệt.

 Câu 3 (0.5đ): Trong hình vẽ dưới dây có đồ thị của các hàm số:

Hãy so sánh 3 cơ số a, b, c. ------------------------------------------------------- HẾT ----------


(Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm)

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu