ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN: KHỐI 11 TRƯỜNG THPT TEN LƠ MAN SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO TP HCM     ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020   

TRƯỜNG THPT TEN LƠ MAN                                   MÔN TOÁN: KHỐI 11

         -----------------------------                                    Thời gian làm bài: 90 phút

          ( Đề thi gồm 01 trang )                                  ( không kể thời gian phát đề )    

                                                                                           ------------------------------           

                                                                                                            

 Câu 1 ( 1 đ ) Giải các phương  trình  sau:

 Câu 2 ( 1 đ ) Tính tổng các số tự nhiên thỏa: 

Câu 3 (1,5 đ ) Trong khai triển nhị thức , 

      a)Tìm hệ số của số hạng  chứa   .                                                                                                    

      b)Tìm  số hạng cuối cùng trong khai triển nhị thức Newton.

Câu 4 (2 đ ) Để kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm trái cây từ một công ty A, người ta gửi đến bộ phận kiểm nghiệm: 3 quả cam, 4 quả dâu, 5 quả nho. Bộ phận kiểm nghiệm chọn ngẫu nhiên 3 quả để phân tích mẫu. Tính xác suất để ba quả được chọn:

     a) A: < trong 3 quả được chọn có ít nhất 2 quả cam >      

     b) B: < trong 3 quả được chọn có đủ 3 loại: cam, dâu và nho >

Câu 5 (1 đ ) Chứng minh rằng với mọi ( ), ta có        

                                  

Câu 6 (0,5 đ)Cho hàm số.Hàm số trên có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên. 

Câu 7  (3 đ) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm

 Gọi  lần lượt là trung điểm của  đoạn và lấy điểm

                                ( điểm H không trùng với S và A)  

a) Tìm giao điểm F của đường thẳng và mặt phẳng .

b) Chứng minh rằng

c) Xác định thiết diện tạo bởi mặt phẳng với hình chóp .

                                                                 

                                                …………HẾT………….

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:……………………………………..; Số báo danh:………..
 

ĐÁP ÁN TOÁN 11A-17/12/19

Bài 1( 2 đ) a)        

     

Bài 2( 1,5đ) 

 Số hạng tổng quát thứ k+1  

a)Số hạng chứa :  k=7

b)Hệ số- số hạng cuối  ( k= 12)

   ( số hạng cuối là: )

Bài 3 (2đ ):  Không gian đầu

( cách)

  1.  A=’’ ít nhất 2 quả cam ‘’

Số cách chọn  : ( các h )

Xác suất 

b) Có đủ  3 loại

Bài 4( 1 đ)   n=2    :    VT=VP

G/sử mệnh đề đúng với n=k

 

CM mệnh đề đúng với n=k+1


Bài 5  ( 0,5 đ)

Ta có

Bài 5 ( 3 đ) a)

b) 

Giải thích;………………

c)  Thiết diện (HPK) với hình chóp:

Vậy thiết diện  là hình thang PHTK.

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu