ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NH NH 2019 - 2020 KHỐI LỚP: 11 THE INTERNATIONAL SCHOOLTHE INTERNATIONAL SCHOOL

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NH NH 2019 - 2020

KHỐI LỚP: 11

MÔN: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câu 1. (0,5 điểm) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:

Câu 2. (2 điểm) Giải các phương trình sau:

  1.                                       b)

Câu 3. (1,5 điểm) Tính số cách sắp xếp 6 nam sinh và 4 nữ sinh vào một dãy ghế hàng ngang có 10 chỗ ngồi sao cho các nữ sinh luôn ngồi cạnh nhau.

Câu 4. (0,5 điểm) Có 5 bi xanh, 3 bi trắng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 5 bi trong đó có 2 bi trắng.

Câu 5. ( 1 điểm) Một tổ học sinh có 8 em nam, 7 em nữ, chọn ngẫu nhiên ra 3 em. Tính xác suất  sao cho trong 3 em chọn ra có cả nam và nữ ? 

Câu 6. (2 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M là trung điểm của SC.

  1. Tìm giao tuyến của (SAC) và (SBD).

  2. Tìm giao điểm của AM với (SBD)

  3. Chứng minh: MO // (SAD)   

Câu 7. (1 điểm) Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AA', AB, AD. Chứng minh: (A'BD) // (MNP) 

Câu 8. (1 điểm) Giải phương trình:  

Câu 9. (1 điểm) Tìm hạng tử của khai triển là số nguyên

                                             ……. Hết……..      

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

CÂU


ĐÁP ÁN

ĐIỂM

1


Ta có: 

0,25

0,25


2
a0,25

0,50

   

0,25b


0,25

0,25

0,25

0,25

3


B1 : Xếp các bạn nữ kề nhau: 4!

B2 : Hoán vị nhóm nữ với 6 nam: 7!

0,50

Vậy số cách xếp là: 120960 

0,50

4B1. Chọn 3 bi xanh :  

B2. Chọn 2 bi trắng :

0,25

Vậy số cách chọn là: cách

0,5

5


Ta có :

0,25

Gọi A là biến cố '' Trong 3 em được chọn có cả nam và nữ ''

 

0,50

Vậy

0,25
6

a

Ta có : S là điểm chung thứ nhất (1)

           O là điểm chung thứ nhất (2)

0,50

Vậy

0,25

b

Chon mặt phẳng phụ (SAC) chứa AM

0,25

Ta có :

0,25

Gọi . Suy ra

0,25

c

0,50


7


 

0,25

0,25

0,25

TỪ (1) (2) và (3)

0,25

8


PT  

0,50

 

0,25

 

0,25

9


Số hạng thứ k + 1 của khai triển là

                  

0,25


là số nguyên

0,25


  • k = 3 thì

  • k = 9 thì

0,25


Vậy hạng tử của khai triển là số nguyên là:


0,25

Lưu ý: Học sinh có thể giải bằng các cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa tương ứng với thang điểm của ý và câu đó.

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu