ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN KHỐI 12 TRƯỜNG THCS – THPT VIỆT THANHSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020

TRƯỜNG THCS – THPT VIỆT THANH            MÔN TOÁN KHỐI 12 

     Thời gian làm bài: 90 phút

                                          

                      

I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm gồm  30 câu)

 1. Cho hàm số Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng

B. Hàm số đồng biến trên khoảng

C. Hàm số đồng biến trên khoảng

D. Hàm số đồng biến trên khoảng  

 1. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để hàm số nghịch biến trên khoảng  

A. B. C. Vô số. D.

 1. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị.

A. B. C. D.

 1. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau

Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là 

  A. . B. . C. . D. .

 1. Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số đạt cực đại tại .
  A. B.       C.           D.

 2. Gọi lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn . Tính .

A. B. C. D.

 1. Tính tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

 1. Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây 

A. .

B. .

C. .

D. .


 1. Cho hàm số:   có đồ thị (C) và đường thẳng y = x + m . Giá trị nào của m để  cắt đồ thị (C) tại 2 điểm A, B sao cho tiếp tuyến tại A,B song song với nhau?

A. B. C. D.  

 1. Cho hàm số . Tìm tập nghiệm của phương trình .

A. B. C. D.

 1. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm thực của phương trình là:

A.

B.

C.

D.


 1. Cho hình hộp chữ nhật có thể tích bằng Gọi là trọng tâm của tam giác Tính theo thể tích của khối chóp  

A.       B.               C.               D.

 1. Cho hình lăng trụ tam giác đều , góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng . Thể tích khối lăng trụ bằng

A. . B. . C. . D. .

 1. Cho biểu thức với . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

 1. Cho ba số thực dương a, b, c khác 1. 

Đồ thị các hàm số được cho trong hình vẽ bên. 

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. .

B..

C..

D. .

 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên .

A. . B. . C. . D. .

 1. Tính đạo hàm của hàm số .

A. B. C. D.

 1. Cho với là các số thực lớn hơn . Tính .

A. B. C. D.

 1. Tìm tập nghiệm của phương trình

A. B. C. D.

 1. Bất phương trình có tập nghiệm là , khi đó là ?

A. . B. . C. . D. .

 1. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m sao cho phương trình có hai nghiệm phân biệt. Hỏi S có bao nhiêu phần tử?

A. . B. . C. . D. .

 1. Cho khối chóp có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng . Thể tích của khối chóp đã cho bằng

A. . B. . C. . D. .

 1. Cho khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều cạnh a (minh họa như hình vẽ bên). Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

A. . B. .

C. . D. . 1. Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng , góc giữa cạnh bên SA và mặt đáy bằng .  Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là? 

A. B. C. D.

 1. Hình lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh cùng bằng . Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ đó.

A. . B. . C. . D. .

 1. Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng và bán kính đáy bằng a. Độ dài đường sinh của hình nón bằng

A. . B. . C. . D. .

 1. Một cơ sở sản xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, bán kính đáy lần lượt bằng . Chủ cơ sở dự định làm một bể nước mới, hình trụ, có cùng chiều cao và thể tích bằng tổng thể tích của hai bể nước trên. Bán kính đáy của bể nước dự định làm là: 

A. . B. . C. . D. .

 1. Một người gửi triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất /năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm, người đó nhận được số tiền hơn triệu đồng bao gồm gốc và lãi ? Giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi và người đó không rút tiền ra. 

A. 13 năm B. 14 năm C. 12 năm D. 11 năm


 1. Cho hàm số bậc ba có đồ thị như hình vẽ bên. Với giá trị nào của để phương trình có 10 nghiệm phân biệt

A. . B. .

C. . D. .
 1. Cho khối lăng trụ có thể tích bằng . Gọi , lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng . Đường thẳng cắt đường thẳng tại , đường thẳng cắt đường thẳng tại . Thể tích của khối đa điện lồi .

A. . B. . C. . D. .

II.  PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm – 4 Câu)

Câu 1: (1điểm) Định để hàm số có hai điểm cực trị thỏa .

Câu 2: (1 điểm)  Giải phương trình: .

Câu 3: (1 điểm) Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , , tạo với mặt đáy một góc . Tính thể tích khối chóp theo a ?   

Câu 4: (1 điểm)  Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh bằng , các mặt bên cùng vuông góc với mặt phẳng đáy, cạnh bên . Tính thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp .


*** Hết ***

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020

TRƯỜNG THCS – THPT VIỆT THANH            MÔN TOÁN KHỐI 12 

     Thời gian làm bài: 90 phút

                                          


I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm gồm  30 câu)

 1. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị.

A. B. C. D.

 1. Gọi lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn . Tính .

A. B. C. D.

 1. Cho hàm số Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng

B. Hàm số đồng biến trên khoảng

C. Hàm số đồng biến trên khoảng

D. Hàm số đồng biến trên khoảng  

 1. Cho hình hộp chữ nhật có thể tích bằng Gọi là trọng tâm của tam giác Tính theo thể tích của khối chóp  

A.       B.               C.               D.

 1. Cho hình lăng trụ tam giác đều , góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng . Thể tích khối lăng trụ bằng

A. . B. . C. . D. .

 1. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để hàm số nghịch biến trên khoảng  

A. B. C. Vô số. D.

 1. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau

Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là 

  A. . B. . C. . D. .

 1. Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số đạt cực đại tại .
  A. B.       C.           D.

 2. Tính tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

 1. Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây 

A. .

B. .

C. .

D. .


 1. Cho hàm số:   có đồ thị (C) và đường thẳng y = x + m . Giá trị nào của m để  cắt đồ thị (C) tại 2 điểm A, B sao cho tiếp tuyến tại A,B song song với nhau?

A. B. C. D.  

 1. Cho hàm số . Tìm tập nghiệm của phương trình .

A. B. C. D.

 1. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm thực của phương trình là:

A.

B.

C.

D.


 1. Cho biểu thức với . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

 1. Cho ba số thực dương a, b, c khác 1. 

Đồ thị các hàm số được cho trong hình vẽ bên. 

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. .

B..

C..

D. .

 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên .

A. . B. . C. . D. .

 1. Tính đạo hàm của hàm số .

A. B. C. D.

 1. Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng , góc giữa cạnh bên SA và mặt đáy bằng .  Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là? 

A. B. C. D.

 1. Hình lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh cùng bằng . Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ đó.

A. . B. . C. . D. .

 1. Cho với là các số thực lớn hơn . Tính .

A. B. C. D.

 1. Tìm tập nghiệm của phương trình

A. B. C. D.

 1. Bất phương trình có tập nghiệm là , khi đó là ?

A. . B. . C. . D. .

 1. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m sao cho phương trình có hai nghiệm phân biệt. Hỏi S có bao nhiêu phần tử?

A. . B. . C. . D. .

 1. Cho khối chóp có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng . Thể tích của khối chóp đã cho bằng

A. . B. . C. . D. .

 1. Cho khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều cạnh a (minh họa như hình vẽ bên). Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

A. . B. .

C. . D. . 1. Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng và bán kính đáy bằng a. Độ dài đường sinh của hình nón bằng

A. . B. . C. . D. .

 1. Một người gửi triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất /năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm, người đó nhận được số tiền hơn triệu đồng bao gồm gốc và lãi ? Giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi và người đó không rút tiền ra. 

A. 13 năm B. 14 năm C. 12 năm D. 11 năm

 1. Một cơ sở sản xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, bán kính đáy lần lượt bằng . Chủ cơ sở dự định làm một bể nước mới, hình trụ, có cùng chiều cao và thể tích bằng tổng thể tích của hai bể nước trên. Bán kính đáy của bể nước dự định làm là: 

A. . B. . C. . D. .


 1. Cho hàm số bậc ba có đồ thị như hình vẽ bên. Với giá trị nào của để phương trình có 10 nghiệm phân biệt

A. . B. .

C. . D. .


 1. Cho khối lăng trụ có thể tích bằng . Gọi , lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng . Đường thẳng cắt đường thẳng tại , đường thẳng cắt đường thẳng tại

Thể tích của khối đa điện lồi .

A. . B. . C. . D. .

II.  PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm – 4 Câu)

Câu 1: (1điểm) Định để hàm số có hai điểm cực trị thỏa .

Câu 2: (1 điểm)  Giải phương trình: .

Câu 3: (1 điểm) Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , , tạo với mặt đáy một góc . Tính thể tích khối chóp theo a ?   

Câu 4: (1 điểm)  Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh bằng , các mặt bên cùng vuông góc với mặt phẳng đáy, cạnh bên . Tính thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp .


*** Hết ***
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020

TRƯỜNG THCS – THPT VIỆT THANH            MÔN TOÁN KHỐI 12 

       Thời gian làm bài: 90 phút

                                          


I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm gồm  30 câu)

 1. Tính đạo hàm của hàm số .

A. B. C. D.

 1. Cho với là các số thực lớn hơn . Tính .

A. B. C. D.

 1. Hình lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh cùng bằng . Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ đó.

A. . B. . C. . D. .

 1. Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng và bán kính đáy bằng a. Độ dài đường sinh của hình nón bằng

A. . B. . C. . D. .

 1. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị.

A. B. C. D.

 1. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau

Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là 

  A. . B. . C. . D. .

 1. Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số đạt cực đại tại .
  A. B.       C.           D.

 2. Gọi lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn . Tính .

A. B. C. D.

 1. Tính tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

 1. Cho hàm số Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng

B. Hàm số đồng biến trên khoảng

C. Hàm số đồng biến trên khoảng

D. Hàm số đồng biến trên khoảng  

 1. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để hàm số nghịch biến trên khoảng  

A. B. C. Vô số. D.

 1. Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây 

A. .

B. .

C. .

D. .


 1. Cho hàm số:   có đồ thị (C) và đường thẳng y = x + m . Giá trị nào của m để  cắt đồ thị (C) tại 2 điểm A, B sao cho tiếp tuyến tại A,B song song với nhau?

A. B. C. D.  

 1. Cho hàm số . Tìm tập nghiệm của phương trình .

A. B. C. D.

 1. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm thực của phương trình là:

A.

B.

C.

D.


 1. Cho hình hộp chữ nhật có thể tích bằng Gọi là trọng tâm của tam giác Tính theo thể tích của khối chóp  

A.       B.               C.               D.

 1. Cho hình lăng trụ tam giác đều , góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng . Thể tích khối lăng trụ bằng

A. . B. . C. . D. .

 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên .

A. . B. . C. . D. .

 1. Tìm tập nghiệm của phương trình

A. B. C. D.

 1. Cho biểu thức với . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .


 1. Cho ba số thực dương a, b, c khác 1. 

Đồ thị các hàm số được cho trong hình vẽ bên. 

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. .

B..

C..

D. .


 1. Bất phương trình có tập nghiệm là , khi đó là ?

A. . B. . C. . D. .

 1. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m sao cho phương trình có hai nghiệm phân biệt. Hỏi S có bao nhiêu phần tử?

A. . B. . C. . D. .

 1. Cho khối chóp có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng . Thể tích của khối chóp đã cho bằng

A. . B. . C. . D. .

 1. Cho khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều cạnh a (minh họa như hình vẽ bên). Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

A. . B. .

C. . D. .
 1. Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng , góc giữa cạnh bên SA và mặt đáy bằng .  Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là? 

A. B. C. D.

 1. Một cơ sở sản xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, bán kính đáy lần lượt bằng . Chủ cơ sở dự định làm một bể nước mới, hình trụ, có cùng chiều cao và thể tích bằng tổng thể tích của hai bể nước trên. Bán kính đáy của bể nước dự định làm là: 

A. . B. . C. . D. .

 1. Một người gửi triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất /năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm, người đó nhận được số tiền hơn triệu đồng bao gồm gốc và lãi ? Giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi và người đó không rút tiền ra. 

A. 13 năm B. 14 năm C. 12 năm D. 11 năm


 1. Cho khối lăng trụ có thể tích bằng . Gọi , lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng . Đường thẳng cắt đường thẳng tại , đường thẳng cắt đường thẳng tại . Thể tích của khối đa điện lồi .

A. . B. . C. . D. .


 1. Cho hàm số bậc ba có đồ thị như hình vẽ bên. Với giá trị nào của để phương trình có 10 nghiệm phân biệt

A. . B. .

C. . D. .II.  PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm – 4 Câu)

Câu 1: (1điểm) Định để hàm số có hai điểm cực trị thỏa .

Câu 2: (1 điểm)  Giải phương trình: .

Câu 3: (1 điểm) Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , , tạo với mặt đáy một góc . Tính thể tích khối chóp theo a ?   

Câu 4: (1 điểm)  Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh bằng , các mặt bên cùng vuông góc với mặt phẳng đáy, cạnh bên . Tính thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp .


*** Hết ***

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020

TRƯỜNG THCS – THPT VIỆT THANH            MÔN TOÁN KHỐI 12 

     Thời gian làm bài: 90 phút

                                          


I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm gồm  30 câu)

 1. Cho với là các số thực lớn hơn . Tính .

A. B. C. D.

 1. Tìm tập nghiệm của phương trình

A. B. C. D.

 1. Bất phương trình có tập nghiệm là , khi đó là ?

A. . B. . C. . D. .

 1. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau

Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là 

  A. . B. . C. . D. .

 1. Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số đạt cực đại tại .
  A. B. C.           D.

 2. Gọi lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn . Tính .

A. B. C. D.

 1. Tính tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

 1. Cho hình lăng trụ tam giác đều , góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng . Thể tích khối lăng trụ bằng

A. . B. . C. . D. .

 1. Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây 

A. .

B. .

C. .

D. .


 1. Cho hàm số:   có đồ thị (C) và đường thẳng y = x + m . Giá trị nào của m để  cắt đồ thị (C) tại 2 điểm A, B sao cho tiếp tuyến tại A,B song song với nhau?

A. B. C. D.  

 1. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm thực của phương trình là:

A.

B.

C.

D.


 1. Cho hình hộp chữ nhật có thể tích bằng