ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Toán . Lớp: 10 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHƯỚC KIỂN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHƯỚC KIỂN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020

Môn: Toán . Lớp: 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian phát phát đề)

(ĐỀ CHÍNH THỨC)


Câu 1: (1,0 điểm) Xác định hàm số , biết đồ thị của hàm số đi qua điểm và có trục đối xứng là

Câu 2: (2,0 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số .

Câu 3: (3,0 điểm) Giải các phương trình sau:

   a)   b) c)

Câu 4: (1,0 điểm) Cho phương trình . Tìm tất cả giá trị của tham số để phương trình có hai nghiệm thoả mãn  .

Câu 5: (3,0 điểm) Trong mặt phẳng , cho ba điểm

a) Chứng minh rằng ba điểm lập thành một tam giác.

b) Tìm toạ độ điểm sao cho tam giác vuông tại .

c) Tính góc ABC và chu vi của tam giác .


--------------HẾT-------------

 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHƯỚC KIỂN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020

Môn: Toán . Lớp: 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian phát phát đề)

(ĐỀ CHÍNH THỨC)


Câu 1: (1,0 điểm) Xác định hàm số , biết đồ thị của hàm số đi qua điểm và có trục đối xứng là

Câu 2: (2,0 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số .

Câu 3: (3,0 điểm) Giải các phương trình sau:

   a)   b) c)

Câu 4: (1,0 điểm) Cho phương trình . Tìm tất cả giá trị của tham số để phương trình có hai nghiệm thoả mãn  .

Câu 5: (3,0 điểm) Trong mặt phẳng , cho ba điểm

a) Chứng minh rằng ba điểm lập thành một tam giác.

b) Tìm toạ độ điểm sao cho tam giác vuông tại .

c) Tính góc ABC và chu vi của tam giác .


--------------HẾT-------------

         


  Sở GD&ĐT TP.HCM           ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG THPT PHƯỚC KIỂN         Môn: Toán 10


ĐÁP ÁN

Điểm

Câu 1:  Xác định hàm số , biết đồ thị của hàm số đi qua điểm và có trục đối xứng là .

1,0đ

a) Ta có:  (1)

trục đx: (2).

Từ (1),(2)

Vậy .

0,25


0,25


0.25


0.25

Câu 2: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số .

2,0 đ


TXĐ: D=R

Đỉnh I(1;0)

Trục đối xứng x=1

BBT :

x

          1           

y

                     

                0

Nhận xét:

Hàm số đồng biến trên ()

Hàm số nghịch biến trên (;1)

x

-1      0       1        2     3 

y

8      2       0        2     8

Hình vẽ

0,25

0,25

0,250,25


0,25
0,25


0,25


0.25

Câu 3: Giải các phương trình sau :

3,0 đ

a)0,25
0.5


0,25


b)

c)
0,5
0,5
0,25

0.250,5


Câu 4 Cho phương trình . Tìm tất cả giá trị của tham số để phương trình có hai nghiệm thoả mãn 

1,0 đ

Để phương trình có 2 nghiệm x1,x2 thì

Theo đề ta có :0,25

0,25


0,25


0,25

Câu 5: Trong mặt phẳng , cho ba điểm .

3,0 đ

a. Chứng minh rằng ba điểm lập thành một tam giác. 

.

Ta có nên không cùng phương.

Vậy 3 điểm lập thành một tam giác.


b) Tìm toạ độ điểm sao cho tam giác vuông tại .

Do nên .

Ta có , .

Do tam giác vuông tại nên  

.

Vậy .  

 c) Tính góc ABC và chu vi của tam giác .

cosABC

ABC=1200

.

Chu vi  

0,50,250,25
0,25


0,25


0,25

0,25


0.25


0.25


0.25

0.25
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu