ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TOÁN – KHỐI 11 TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ MÔN : TOÁN – KHỐI 11

THỜI GIAN: 90 PHÚT

                                                                                               (Không kể thời gian phát đề)
Họ và tên:…………………………………. Số báo danh:………………….. Lớp 11……….


Câu 1: (1đ) Giải phương trình:

Câu 2: (1đ) Giải phương trình: .

Câu 3: (1đ) Tìm hệ số chứa trong khai triển .

Câu 4: (1đ) Tìm n biết hệ số của x3 trong khai triển (1 – 5x)n bằng -20625

Câu 5: (1đ) Một hộp có 10 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 6 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 4 viên bi. Tính xác suất để 4 viên bi được chọn có cùng màu.

Câu 6: (1đ) Từ tập , có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau mà số đó là số lẻ.

Câu 7: (1đ) Hãy tìm số hạng đầu, công sai, số hạng thứ 15 và tổng của 20 số hạng đầu của cấp số cộng sau: .

Câu 8: (3đ) Cho hình chóp có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CD, SA.

  1. Tìm giao tuyến .

  2. Chứng minh: .

  3. Gọi G là trọng tâm , lấy điểm E thuộc cạnh CD sao cho . Chứng minh rằng: .


……HẾT……

(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM MÔN TOÁN 11


Câu 

Ý 

Nội dung

Điểm 

1

a0,250,25

b0,250,25

2
0,250,250,250,25

3


Số hạng tổng quát:0,5

Số hạng chứa tương ứng:

Vậy hệ số cần tìm:


0,5

4


Cn3=165<=>n=11

1,0

5


P(A) = C104+C54+C64C214

1,0

6


Gọi số cần tìm có dạng:

0,25

0,5

Vậy số cách chọn thỏa YCBT:

0,25

7
0,5

0,25

0,25

80,5

a

Xét , có:

là đường trung bình trong


0,5

Ta có:0,5

b

Xét , có:

là đường trung bình trong0,5


Ta có:0,5

c

Ta có G là trọng tâm

Mặt khác:

Xét , có:

( Định lý Tallet đảo)0,25

Ta có:
0,25


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu