HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I VẬT LÝ 9 


HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I VẬT LÝ 9

NĂM HỌC 2020-2021

  •  Nội dung: từ bài 1 “Sự phụ thuộc của CĐDĐ vào HĐT giữa hai đầu dây dẫn” đến bài 16 “ Định luật Joule – Lenz”. HS học thuộc lý thuyết, công thức, tự làm lại các bài tập GV đã sửa trên lớp.
  •  Hình thức: trắc nghiệm, 40 câu, làm trên Microsoft Form.
  •  Thời gian: kiểm tra vào tuần 11 (15/11 – 20/11) trong tiết học theo TKB của mỗi lớp

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu