Đề kiểm tra HKI Môn Toán Khối 10 Trường THCS – THPT Hai Bà TrưngSở GD – ĐT TPHCM Đề kiểm tra HKI 2019 – 2020

Trường THCS – THPT Hai Bà Trưng Môn Toán Khối 10

Thời gian: 90 phút

Đề A

1. Giải phương trình và hệ phương trình:

a) . b) .

2. Cho phương trình (m là tham số)

Xác định giá trị của tham số m để phương trình có hai nghiệm phân biệt và tổng hai nghiệm bằng 1.

3. Xác định hàm số , có đồ thị là Parabol (P).

Biết (P) đi qua 3 điểm , , .

4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho các điểm , , .

a) Tìm tọa độ điểm D sao cho .

b) Tìm tọa độ điểm M đối xứng với điểm B qua điểm A.

c) Chứng minh: vuông tại B. Tính diện tích .

d) Tìm tọa độ tâm I và bán kính đường tròn ngoại tiếp .

5. Chứng minh rằng: : .


Hết

Họ và tên học sinh:…………………........................ Lớp:……………….

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu