ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN HỌC - Lớp 10 TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HK1 (2019-2020)

MÔN: TOÁN HỌC 10Bài 1: ( 1 điểm )

a)

ĐK:  

y

x

O

 

TXĐ:  

b)

ĐK: 

 

TXĐ:  

Bài 2: ( 2,5 điểm )

a)

TXĐ :  

Tọa độ đỉnh: 

 

Trục đối xứng:  

Bảng biến thiên: 

x

2

+

y

+

-1

+

Bảng giá trị:


x

2

y

-1
b)

 

Có 2 giao điểm  

Bài 3: ( 1,5 điểm )    

a)

 

 

 

b) 

 

 

 

Bài 4 ( 1 điểm )  

 

Pt có 2 nghiệm phân biệt  

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5. ( 1 điểm )

a)

 

Cộng vế :

đpcm

b)

 

Cách 1:

 

 

 


(  Cách 2:

Dấu “=” xảy ra ………

 

Dùng cách này nếu kết luận rồi mới tìm dấu “=” thi chỉ cho 

Bài 6.( 1 điểm ) , ,

a) =  

                    =  

      = 18

b) .

= 

= 

= .

Bài 7. ( 2 điểm )

a)  


 

b) Xét hình dạng  . 

vuông cân tại A

c)  

 

 

 

 

 
TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH


Đề chính thức

Chữ ký của GT:

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (2019-2020)

MÔN : TOÁN HỌC - Lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút; 

(không kể thời gian phát đề)


SBD: Họ tên học sinh: Lớp:


Bài 1 ( 1 điểm ). Tìm tập xác định của hàm số:

a) b)  

  

Bài 2 ( 2,5 điểm ). Cho hàm số có đồ thị là .

a) Khảo sát và vẽ đồ thị

b) Tìm tọa độ giao điểm của  và đường thẳng

Bài 3 (1,5 điểm). Giải phương trình và hệ phương trình sau:

a)  

b)  

Bài 4 ( 1 điểm ). Cho phương trình với là tham số. Tìm để phương trình có 2 nghiệm phân biệt thỏa  

Bài 5 ( 1 điểm ).

a) Cho . Chứng minh: .

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số với .

Bài 6 ( 1 điểm ). Cho , , . Tính:

a) .

b) .

Bài 7 ( 2 điểm ). Cho .

a) Tìm tọa độ trọng tâm của .

b) Xét hình dạng  .

c) Tìm tọa độ điểm thỏa .

--- Hết ---

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu