ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN – KHỐI 11 TRƯỜNG THCS&THPT HOA LƯTRƯỜNG THCS&THPT HOA LƯ         ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2019 – 2020

 Tổ: Toán – Tin MÔN: TOÁN – KHỐI 11

 Đề có 1 trang     Thời gian: 90 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC

Họ và tên học sinh: Lớp:

ĐỀ 111

Câu 1: (1,5 điểm) Giải các phương trình: 


Câu 2: (1,5 điểm) Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

  1. Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau đôi một ?

  2. Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ  có 4 chữ số khác nhau đôi một và luôn có mặt số 4 và 7 đứng kề nhau ?

Câu 3: (1,5 điểm) Trong một công ty có 10 nhân viên nam ,8 nhân viên nữ . Chọn ngẫu nhiên 8 nhân  viên đi tập huấn công tác . Tính xác suất của các biến cố sau:

  1. Chọn được 5 nhân viên nam, 3 nhân viên nữ.

  2. Chọn được 8 nhân viên có cả nam và nữ.

Câu 4: (0,5 điểm) Khai triển: .

Câu 5: (0,5 điểm) Tìm hệ số của số hạng chứa trong khai triển:

Câu 6: (0,75 điểm) Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng biết:

Câu 7: (0,75 điểm) Ba góc của một tam giác của một tam giác lập thành một cấp số cộng, hiệu của góc lớn nhất và góc bé nhất bằng . Tìm 3 góc của tam giác đó.

Câu 8: (3,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. G là trọng tâm tam giác SAD, điểm E nằm trên cạnh DC sao cho DC=3DE, I là trung điểm của AD.

  1. Tìm giao tuyến của (SAB) và (SCD), giao tuyến của (GIE) và (SAB).

  2. Tìm giao điểm của IE và (SBC). 

  3. Chứng minh GE song song với (SBC).

---------HẾT---------

(Học sinh không được sử dụng tài liệu, bút chì và bút xóa trắng trong bài làm)

Chữ kí giám thị 1: Chữ kí giám thị 2:

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu