ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN Khối 11 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THỌSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2019 – 2020 

TP. HỒ CHÍ MINH Môn: TOÁN   Khối 11

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THỌ         Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)Bài 1 (2 điểm): Giải các phương trình sau:

 1.   . Phương trình đã cho có bao nhiêu nghiệm trong  khoảng (-3 ; 1) ?

 2.           

Bài 2 (1,5 điểm): 

 1. Tìm hệ số của  số hạng chứa x8  trong khai triển của nhị thức:

 2. Cho số nguyên dương n thỏa

    Tìm số hạng không chứa x  trong khai triển của nhị thức:

Bài 3 (1,5 điểm): Một túi chứa 14 quả cầu khác nhau gồm 7 quả cầu màu đỏ, 4 quả cầu màu xanh và 3 quả cầu màu vàng. Chọn ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Tính xác suất để:

 1. 3 quả cầu được chọn đều là màu đỏ.

 2. 3 quả cầu được chọn có nhiều hơn 1 màu.

Bài 4 (1 điểm): Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng biết

Bài 5 (3 điểm): Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành. Gọi E,F lần lượt thuộc cạnh BC,AD sao cho , ;H là trung điểm SF; J là giao điểm của AE và CD. 

 1. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC).

 2. Tìm giao điểm của đường thẳng CH và mặt phẳng (SBD).

 3. Chứng minh đường thẳng FC song song với mặt phẳng (SAE).

 4. Một mặt phẳng chứa BH và song song ED cắt AE tại I. Chứng minh .

Bài 6 (1 điểm): Cho sơ đồ mạch điện có 9 công tắc, mỗi công tắc có 2 trạng thái đóng và mở. 

D:\Nam hoc 2019-2020\De hk1 lop 11 1920 Cau 5,6\Hinh mach dien.png

Hỏi có bao nhiêu cách đóng – mở 9 công tắc trên để mạng điện thông mạch từ A đến Z?

 (Hết)

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THỌ

ĐÁP ÁN TOÁN 11 –HKI – 2019-2020 

CÂU

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

1a

  . 

Phương trình đã cho có 3 nghiệm trong  khoảng (-3 ; 1)


0.25x3

0.25

1b


0.25x3


0.25

2.a

 

Hệ số cần tìm

0.25

0.25

0.25

2b0.250.25


0.25

3.a

 

Gọi biến cố A: "3 quả cầu được chọn đều là màu đỏ"

 

0.250.25

0.25

3bGọi biến cố B: "3 quả cầu được chọn có nhiều hơn 1 màu"

: "3 quả cầu được chọn có đúng 1 màu"


0.250.25x2

4

0.25 x4

5  D:\Nam hoc 2019-2020\De hk1 lop 11 1920 Cau 5,6\Hinh de 1.png

 1. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC).

Ta có  

Mặc khác  

Suy ra:

 1. Tìm giao điểm của đường thẳng CH và mặt phẳng (SBD).

Trong (ABCD) gọi . Suy ra  

Trong (SCF) gọi .

 1. Chứng minh đường thẳng FC song song với mặt phẳng (SAE).

 

  

Suy ra, FC//(SAE)

 1. Một mặt phẳng chứa BH và song song ED cắt AE tại I. Chứng minh .

Tìm đúng 2 giao điểm I, J

 

0.25

0.25


0.250.25


0.25x20.25

0.25

0.25
0.25

0.25x2


6

Thông mạch qua MN có 26  trạng thái đóng – mở ở IJ.

Thông mạch qua IJ có 23  trạng thái đóng – mở ở MN.

 trong đó chỉ có 1 trường hợp mắc song song thông mạch cả MN và IJ 

Vậy, có tất cả trạng thái thông mạch điện từ A – Z.

0.25

0.25


0.25

   0.25


(Học sinh có thể giải cách khác, Giám khảo dựa vào thang điểm để chấm)


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu