ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN - KHỐI 12 TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂUSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM       ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

      TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU   NĂM HỌC 2019-2020


MÔN: TOÁN - KHỐI 12

(Thời gian: 30 phút, không tính thời gian giao đề)

__________________________________________________________________________


Họ tên học sinh: ----------------------------------------------Lớp: -------------- SBD: ---------------

(Học sinh lưu ý làm bài trên giấy thi, không làm trên đề)


PHẦN II: TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm) Khảo sát sự biến thiên và cực trị của hàm số .

Câu 2: (1,0 điểm) Cho hàm số Tìm giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn

Câu 3: (1,0 điểm) Giải phương trình .

Câu 3: (1,0 điểm) Cho hình lăng trụ đềucó cạnh đáy bằng , là trung điểm . Biết góc thỏa . Tính thể tích khối lăng trụ .

---HẾT---

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

 NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN: TOÁN 12

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

Mã đề 973

Mã đề 259Mã đề 920


Mã đề 882

1

A

1

A


1

A


1

C

2

C

2

C

2

B

2

C

3

D

3

A

3

D

3

C

4

A

4

A

4

C

4

A

5

C

5

B

5

D

5

D

6

C

6

B

6

B

6

C

7

B

7

B

7

A

7

B

8

D

8

C

8

B

8

B

9

D

9

D

9

A

9

A

10

A

10

D

10

B

10

C

11

D

11

B

11

D

11

C

12

D

12

B

12

B

12

D

13

A

13

C

13

D

13

D

14

B

14

C

14

A

14

D

15

D

15

C

15

B

15

D

16

D

16

B

16

B

16

C

17

B

17

B

17

A

17

A

18

D

18

D

18

A

18

A

19

B

19

B

19

A

19

A

20

A

20

C

20

C

20

C

21

D

21

B

21

B

21

A

22

C

22

B

22

C

22

C

23

C

23

C

23

D

23

C

24

A

24

C

24

A

24

B

25

B

25

B

25

B

25

C

26

B

26

A

26

B

26

B

27

B

27

B

27

A

27

D

28

D

28

A

28

C

28

C

29

C

29

A

29

C

29

B

30

C

30

C

30

B

30

D

     

PHẦN II: TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Câu 

Đáp án 

Điểm 

1

Khảo sát sự biến thiên và cực trị của hàm số .

1.0đ

TXĐ :  

0.25

Cho

0.25

Giới hạn

Bảng biến thiên               

0.25

Hàm số đồng biến trên khoảng ; nghịch biến trên khoảng

Hàm số đạt cực tiểu tại ,CT = - 4 ; đạt cực đại tại , = - 3

0.25

2

Cho hàm số Tìm giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn

1.0đ

Hàm số đã cho liên tục trên

Đặt .


0.25

.

0.25

; ; .

0.25

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên .

0.25

3


Giải phương trình .

1.0đ

Điều kiện:

Phương trình tương đương (thỏa điều kiện)


0.25

0.25

Tập nghiệm của phương trình là

0.25

4


Cho hình lăng trụ đềucó cạnh đáy bằng , là trung điểm . Biết góc thỏa . Tính thể tích khối lăng trụ .

1.0đ

Ta có: .

0.25

.

Theo đề bài: .0.25


Suy ra .

0.25


Vậy thể tích khối lăng trụ : .

0.25

Học sinh có cách giải khác đúng đáp án vẫn cho trọn điểm

------------------------HẾT-----------------------

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu