ĐỀ KIẾM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN 11 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ Trường THPT Nguyễn Văn Cừ                             

                                                    ĐỀ KIẾM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN 11

                                                                      Ngày :  20 /12/2019

                                                                   Thời gian: 90 phút

Câu 1) (1 điểm).   Giải phương trình 

( 1 điểm)

Câu 2) (1 điểm).   Lập được bao nhiêu số có 5 chữ số khác nhau và chia hết cho 5 ? 

Câu 3) (1 điểm).  Gieo 1 con súc sắc 2 lần. Tính xác suất mặt 6 chấm xuất hiện ít nhất 1 lần.

Câu 4) (1 điểm).  Tìm số hạng chứa trong khai triễn

Câu 5) (1 điểm).   Giải phương trình:

Câu 6) (1 điểm).    Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng biết:  

Câu 7) (1 điểm).    Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân có

Câu 8 (2 điểm).  Cho hình chóp SABCD có ABCD là hình thang (AB đáy lớn). Gọi E, F, M, N lần lượt là trung điểm các cạnh SA, SB, BC, AD.

a) Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (EBC) và (SAD)

b) Chứng minh EF // (SMN)

Câu 9 (1 điểm).  Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành . Gọi O là giao điểm của hai đường thẳng AC và BD;  E, F lần lượt là trung điểm các cạnh SA và SB. Chứng minh (OEF) // (SCD) 

-- HẾT --ĐÁP ÁN TOÁN 11 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020.

Câu 1: Chia 2 vế cho -4: 

……………………….0,25

Sin(8x+ )=sin ………………………0,25

(k )……………………….0,25+0,25

Câu 2: 

Các số cần tìm có dạng  

TH1: e=0

Chọn a: 9 cách

b: 8

c:7

d:6

Kq: 3024 cách

TH2: e=5

Chọn a: 8 cách

b:8

c:7

d:6

Kq: 2688

đáp số:5712

 3)Gieo 1 con súc sắc 2 lần. Tính xác suất mặt 6 chấm xuất hiện ít nhất 1 lần.

                    0,25

n(A)=11                        0,5

      0,25

4)Tìm số hạng chứa trong khai triễn

    Xét

                   ( đúng cái này 0,25)

     k+1=5 <=> k=4

   Số hạng chứa x5       0,25

Xét

                     (  Hoặc đúng cái này 0,25)

  12-k=5 <=> K=7

                                     0,25

Vậy                                              0,25


 


 

Câu 8(2 điểm).  Cho hình chóp SABCD có ABCD là hình thang (AB đáy lớn). Gọi E, F, M, N lần lượt là trung điểm SA, SB, BC, AD.

a) Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (EBC) và (SAD)

E ∈ (EBC) ∩ (SAD)……………..0,25

Gọi H = AD  ∩ BC  …… ⇒H ∈ (EBC) ∩ (SAD)……………..0,5

Vậy HE = (EBC) ∩ (SAD)……………..0,25

b) Chứng minh EF // (SMN)

EF // AB (EF là đường trung bình Δ(SAB))…………..0,25

AB // MN (MN là đường trung bình hình thang ABCD)…………..0,25

Nên EF // MN…………..0,25

Mà MN ⊂ (SMN)

Vậy EF // (SMN)…………..0,25

Câu 9(1 điểm).  Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành . Gọi O là giao điểm AC và BD;  E, F lần lượt là trung điểm SA và SB. Chứng minh:(OEF) // (SCD) 

OE // SC (OE là đường trung bình ΔSAC)……………………..0,25

OF // SD (OF là đường trung bình ΔSBD)……………………..0,25

OF ∩ OE = O trong (OEF) và SC ∩ SD = S trong (SCD)………..0,25

Nên (OEF) // (SCD)……………………………………………....0,25

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu