KIỂM TRA HK I MÔN TOÁN – LỚP 11 TRƯỜNG THCS-THPT DIÊN HỒNGSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS-THPT

 DIÊN HỒNG

KIỂM TRA HK I – NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN TOÁN –  LỚP 11

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề gồm 01 trang)
 1. (2 điểm) Giải các phương trình sau:

 1. b)

 1.  (4 điểm) 

 1. Từ một hộp chứa 4 quả cầu màu đỏ, 5 quả cầu màu xanh và 7 quả cầu màu vàng. Lấy ngẫu nhiên cùng lúc ra 4 quả cầu từ hộp đó. Tính xác suất sao cho 4 quả cầu được lấy ra có đúng một quả cầu màu đỏ và không có quá hai quả cầu màu vàng.

 2. Hai xạ thủ cùng bắn, mỗi người một viên đạn vào bia một cách độc lập với nhau. Xác suất bắn trúng bia của hai xạ thủ lần lượt là . Tính xác suất của biến cố có ít nhất một xạ thủ không bắn trúng bia.

 3. Giải phương trình .

 4. Tìm hệ số của số hạng chứa trong khai triển .

 1.  (1 điểm)  Tính tổng 20 số hạng đầu của cấp số cộng biết : 

 2. (3 điểm) Cho hình chóp S.ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, BC, CA

 1. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAN) và (SCM); (SAC) và (SMN).

b)  Gọi I là trung điểm của SC. Tìm giao điểm của AI với (SMN).

c)  Chứng minh: SM // (INP).

d)  Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi (MNI). 


----------- 🙢  HẾT 🙠 -----------Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên học sinh:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT DIÊN HỒNG

KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN TOÁN –  LỚP 11

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


HƯỚNG DẪN CHẤMNỘI DUNG TRẢ LỜI

ĐIỂM TỪNG PHẦN

Câu 1 (2 điểm)

 


(0.5 điểm)


(0.25 điểm)(0.25 điểm)


(0.25 điểm)(0.25 điểm)

(0.25 điểm)


(0.25 điểm)

(0.25 điểm)


Câu 2 (4 điểm)

 1. Điều kiện

 


 1. Số hạng tổng quát thứ k+1:

(1 điểm)


(1 điểm)


(0.25 điểm)


(0.25 điểm)


(0.25 điểm)
(0.25 điểm)
(0.25 điểm)

(0.25 điểm)


(0.25 điểm)

(0.25 điểm)

Câu 3: (1 điểm)

(0.25 điểm)

(0.25 điểm)


(0.25 điểm)


(0.25 điểm)

Câu 4: (2 điểm)


Trong gọi

Vậy

 1. Trong gọi

 1. Trong gọi

Ta có PN là đường trung bình trong tam giác ABC, D thuộc PN nên D là trung điểm CM

Mà I là trung điểm SC.

Suy ra ID là đường trung bình trong tam giác SCM

nên

 1. Ta có

Gọi .

Vậy giao tuyến là tứ giác IEMN.(0.25 điểm)


(0.25 điểm)

(0.25 điểm)


(0.25 điểm)

(0.25 điểm)

(0.25 điểm)

(0.25 điểm)


(0.25 điểm)(0.25 điểm)

(0.25 điểm)


(1 điểm)

(0.25 điểm)


(0.25 điểm)


-HẾT-


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu