KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN- KHỐI 12 TRƯỜNG THPT TRUNG LẬP        SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT TRUNG LẬP

                      Ngày 20/12/2019

    KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020

MÔN: TOÁN- KHỐI 12

Thời gian làm bài:  90  phút 


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Mã đề thi 

132

Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM(6 điểm): 30 câu

                                           (Thời gian làm bài phần này là 60. phút)


Câu 1: Giá trị cực đại của hàm số

A. 32. B. 1. C. -5. D. 0.

Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, , SA vuông góc với đáy và SB tạo với đáy một góc 600. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.

A. . B. . C. . D. .

Câu 3: Số tiệm cận của đồ thị hàm số

A. 3. B. 2. C. 0. D. 1.

Câu 4: Hàm số nào trong các hàm số sau nghịch biến trên R?

A. . B. . C. D. .

Câu 5: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA=. Tính thể tích V của khối chóp S.ABC.

A. B. . C. . D. .

Câu 6: Cho khối lăng trụ đứng , đáy là tam giác vuông cân tại . Tính thể tích của khối lăng trụ đã cho.

A. . B. . C. . D. .

Câu 7: Số giao điểm của đồ thị hàm số và đồ thị hàm số

A. 1. B. 0. C. 2. D. 3.

Câu 8: Tìm m để hàm số   nghịch biến trên tập xác định?

A. . B. . C. . D. .

Câu 9: Cho . Hãy tính theo a

A. . B. . C. . D. .

Câu 10: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 11: Thể tích khối cầu có bán kính bằng 2a là

A. . B. . C. . D. .

Câu 12: Cho , . Tính theo a, b

A. . B. . C. D.

Câu 13: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A.

B.

C.

D.

Câu 14: Tìm m để hàm số đạt cực tiểu tại

A. . B. . C. . D. .

Câu 15: Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số trên lần lượt là m và M. Khi đó M-m là:

A. B. . C. D. -

Câu 16: Cho hàm số . Biết , với thì hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó. Tính tổng .

A. . B. . C. . D. .

Câu 17: Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào?

             

A. . B. . C. . D. .

Câu 18: Đạo hàm của hàm số

A. . B. . C. . D. .

Câu 19: Tính thể tích V của khối trụ có bán kính đáy và chiều cao .

A. . B. . C. . D. .

Câu 20: Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 21: Đồ thị của hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng nào sau đây?

A. B. C. D.

Câu 22: Tính thể tích V của khối nón có chiều cao và đường sinh .

A. . B. . C. . D. .

Câu 23: GTLN của hàm số

A. B. . C. 6. D. .

Câu 24: Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp khối lập phương cạnh 2a.

A. . B. . C. . D. .

Câu 25: Tính đạo hàm của hàm số

A. . B. . C. . D. .

Câu 26: Tìm m để hàm số có ba cực trị

A. . B. . C. . D. .

Câu 27: Cho hàm số có đạo hàm liên tục trên và đồ thị hàm số như hình bên. Số điểm cực trị của hàm số là:


A. 2

B. 1

C. 4

D. 3


Câu 28: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, , hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm H của cạnh AB. Gọi G là trọng tâm của tam giác SBC. Tính khoảng cách h từ G đến mặt phẳng (SAC).

A. . B. . C. . D.

Câu 29: Hàm số đồng biến trên khoảng?

A. . B. . C. . D.

Câu 30: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.

A. B. C. D.
-----------------------------------------------

              ----------- HẾT  PHẦN TRẮC NGHIỆM----------


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu