KIỂM TRA HỌC KỲ 01 NĂM HỌC Toán Khối 10 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẦU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẦU


(Đề kiểm tra có 01 trang)

KIỂM TRA HỌC KỲ 01 NĂM HỌC 2019-2020

Môn: Toán Khối 10 (19/12/2019) 

Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh:.........................................Lớp:………….Số báo danh:.............................


Bài 1 (1,0 điểm): Giải bất phương trình:

Bài 2 (1,5 điểm): Giải hệ bất phương trình:

Bài 3 (1,0 điểm): Tìm tham số m để bất phương trình nghiệm đúng . với mọi x thuộc R 

Bài 4 (1.5 điểm): Cho phương trình: ( là tham số)

Định để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa: .

Bài 5 (1 điểm): Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:   với .

Bài 6 (2 điểm): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác

a) Tìm tọa độ điểm thuộc trục hoành sao cho tam giác cân tại .

b) Gọi là hình chiếu vuông góc của lên . Tìm tọa độ điểm .

Bài 7 (2 điểm): Cho tam giác và góc bằng .

a) Tính tích vô hướng .

b) Gọi lần lượt nằm trên thỏa mãn . Chứng minh vuông góc .

---Hết---

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẦUĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ 01 NĂM HỌC 2019-2020

Môn: Toán Khối 10 (19/12/2019) 


Bài 1: Giải bất phương trình : 

 

…………………………(0.5đ)

Bài 2:  Giải hệ bất phương trình : 

Bài 3: (1)

bất phương trình (1) nghiệm đúng ∀x ∈ R ……………(0.25đ)

Vậy : bất phương trình (1) nghiệm đúng ∀x ∈ R ……………(0.25đ) 


Bài 4: Phương trình có hai nghiệm phân biệt

0.25x2

Theo định lý Vi-ét: 0.25x2

0.25

(nhận) 0.25

Bài 5: 

0.25

Áp dụng Cosi cho 2 số dương

0.25

Dấu “=” xảy ra (nhận) 0.25

Suy ra: GTNN khi 0.25

Bài 6:

a) D thuộc Ox nên 0.25

0.25

Ycbt 0.25x2

b) 0.25

E là hình chiếu của A lên BC . 0.25

.   0.25

.  Vậy 0.25

Bài 7:

a) 0.5+0.25+0.25

b) 0.25

0.25

0.5


……….Hết………
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu