Bài Tập Bổ XungBÀI TẬP BỔ SUNG

Bài 1: Giải ph­ơng trình:

a)        b)                    c)

d)                    e)                     f)

Bài 2: Giải bất ph­ơng trình:

a)                    b)      c)

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu