Bài tập nâng cao vật Lý 9Bài tập nâng cao vật Lý 9

1) Ngừoi ta dùng 2 dây dẫn để đun 10 lít nứoc ở nhiệt độ 10 dộ C đến sôi  trong thời gian 1 giờ 45 phút.Biết 2 dây nhiệt lựong mất ra môi trừong không đáng kể. tính công suất của 2 dây dẫn trên. cho nhiệt dung riêng nứoc là 4200 J/kg.K

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu