Ôn Tập HKI Vật Lý 9I.                    Chủ đề 1:                                                                                                                      

1.      Cho mạch điện như hình vẽ.

  ( R1 nt R2 ) // R3                                                                                                                                               

Biết R1 = 30, R3 = 60. Đặt vào hai đầu mạch

một hiệu điện thế U thì cường độ dòng điện qua mạch chính là 0,3A, cường độ dòng điện qua R3 là 0,2A.

a. Tính hiệu điện thế ở hai đầu mỗi điện trở.                                            

b. Tính điện trở R2.                                                     

 


2.  Cho mạch điện như hình vẽ.                                                     

Biết R1 = 30, R2 = 15, R3 = 12 và UMN = 0

Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế UAB = 18V.                                                                          

Tính điện trở R4

 

II.                 Chủ đề 2:

Câu 1. Một sợi dây làm bằng kim loại dài l1 =150 m, có tiết diện S1 =0,4 mm2 và có điện  trở R1 bằng 60 W. Hỏi một dây khác làm bằng kim lọai đó dài l2= 30m có điện trở R2=30W  thì có tiết diện S2 là bao nhiêu ?  

Câu 2. Hai dây dẫn bằng đồng, có cùng tiết diện, dây thứ nhất có điện trở là 2W và có chiều dài 10m, dây thứ hai có chiều dài 30m. Tìm điện trở của dây thứ hai?

 Câu 3. Một dây tóc bóng đèn làm vằng vonfram ở nhiệt độ trong phòng có điện trở 50W, có tiết diện tròn đường kính 0,02mm. Hãy tính chiều dài của sợi dây tóc bóng đèn, biết điện trở suất của Vonfram r = 5,5.10-8 W.m.

III.               Chủ đề 3:         

Câu 1:     Một bàn là điện có công suất định mức 1100W và cường độ dòng điện định mức 5A. điện trở suất là 1,1.10-6Wm và tiết diện của dây là 0,5mm2. Tính chiều dài của dây

Câu 2: Khi dòng điện có cường độ 3A chạy qua một vật dẫn trong thời gian 10 phút thì toả ra một nhiệt lượng là 540kJ. Tính điện trở của vật dẫn.

.Câu 3: Khi dòng điện có cường độ 2A chạy qua một vật dẫn có điện trở 50 thì toả ra một nhiệt lượng là 180kJ. Tính thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn.

Câu 4: Biết rằng 1 bóng đèn dây tóc công suất 75W có thời gian thắp sáng tối đa là 1000 giờ và giá hiện nay là 4 000đ. Một bóng đèn compac có công suất 15W có độ sáng bằng bóng đèn nói trên có thời gian thắp sáng tối đa là 8000 giờ và giá hiện nay là 30 000đ.

a. Tính điện năng sử dụng của mỗi loại bóng đèn trên trong 8 000 giờ.

b. Tính toàn bộ chi phí (tiền mua bóng và tiền điện phải trả) cho việc sử dụng mỗi loại bóng đèn này trong 8 000 giờ, nếu giá 1kWh là 1000 đồng. Từ đó cho biết sử dụng loại bóng đèn nào có lợi hơn. Tại sao.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu