Toán Vòi NướcDạng 2: Toán làm chung – làn riêng (toán vòi nước)

Bài 1:

Hai người thợ cùng làm chung một công việc trong 7 giờ 12 phút thì xong. Nếu người thứ nhất làm trong 5 giờ và người thứ hai làm trong 6 giờ thì cả hai người chỉ làm được  công việc. Hỏi một người làm công việc đó trong mấy giờ thì xong?

Bài 2:

Nếu vòi A chảy 2 giờ và vòi B chảy trong 3 giờ thì được  hồ. Nếu vòi A chảy trong 3 giờ và vòi B chảy trong 1 giờ 30 phút thì được  hồ. Hỏi nếu chảy một mình mỗI vòi chảy trong bao lâu mới đầy hồ.

Bài 3:

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể thì sau 6 giờ đầy bể. Nếu mỗi vòi chảy một mình cho đầy bể thì vòi II cần nhiều thời gian hơn vòi I là 5 giờ. Tính thời gian mỗi vòi chảy một mình đầy bể?

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu