Hóa Đại CƯơng – Câu 2Hóa Đại CƯơng – Câu 2
2. π
b. so sánh và giải thích năng lượng ion hóa lần thứ nhất của N(Z=7) và O(Z=8)
c. viết CTCT và CT electron của N2 và O2+.
Giải:
b. cấu hình electron


N(Z=7): 1s22s22p3.ta có  e lớp ngoài cùng:


O(Z=8): 1s22s22p4. ta có  e lớp ngoài cùng:
Ta thấy:
đối với N đã đạt cấu hình bán bảo hóa bền vững nên khó tách e của nó hơn là của O.
Khi tách O 1 e thi nó trở về cấu hình  bán bảo toàn bền của N do đó mức năng lượng ion hóa thấp.
c.
N2(Z=14): σ1s2 σ1s2* σ2s2 σ2s2* σ2pz2 π2px2= π2px2
O2+(z=15): σ1s2 σ1s2* σ2s2 σ2s2* σ2pz2 π2px2= π2px2 π2px1*
DN2==3=> có 3 liên kết.
Vậy có CTCT là:NN
DO2==2,5=> có 2,5 liên kết.
Vậy có CTCT là:
ở đây lưu ý, * có nghĩa là phản lien kết.
2 comments:

  1. CÂU B) hình như có 2 ý lận : 1 là e đạt trạng thái bán bảo toàn, 2 là giải thích theo sự xen phủ obitan

    ReplyDelete
    Replies
    1. cái table bị lổi rồi, đúng là giải thích theo 2 ý. nhưng khi nào mà nó ở cấu hình giống nhau thì ta sẽ xét đến còn cái này đó đã quá rỏ nên khỏi xét.

      Delete

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu