Bài tập hóa học1, Cho mẩu KL Na có khối lượng m gam tan hoàn toàn trong lọ đựng 174ml dung dịch HCl 10%( D=1,05g/ml)
a, VPT
b, Với giá trị như thế nào của m, dung dịch thu được có:
-tính axit (với ph < 7) ?
-tính bazo (với ph >7) ?
2, trong một dung dịch H2SO4. Số mol nguyên tử Oxi gấp 1,25 lần số mol nguyên tử hidro.
a, C%dung dịch axit trên=?
b,lấy 46,4 gam dung dịch axit trên đun nóng với Cu thấy thoát ra khí SO2 sau phản ứng nồng độ dung dịch axit còn lại là 52,8%. VPT và tính khối lượng Cu đã p/ứ.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu