Đề kiểm tra HKI Vật Lý 9PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẬN TÂN BÌNH

 

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2011 – 2012

MÔN: VẬT LÝ – LỚP: 9

Thời gian làm bài: 45 phút ( Không kể thời gian phát đề)

A.    LÝ THUYẾT:

Câu 1: (1,5 đ) Phát biểu nội dung định luật Ôm. Viết công thức và chú thích các đại lượng có trong công thức.

Câu 2: (1,5 đ) Công của dòng điện sinh ra ở một đoạn mạch cho biết điều gì? Tên gọi dụng cụ đo công của dòng điện là gì? Cho biết tên một thiết bị dùng điện khi sử dụng thì điện năng chuyển hóa đồng thời thành cơ năng và nhiệt năng.

Câu 3: (2,0 đ) Người ta dùng dụng cụ gì để phát hiện sự tồn tại của từ trường? Từ phổ là gì? Làm thế nào để thu được từ phổ của một nam châm? Đường sức từ có chiều đi vào ở cực nào của thanh nam châm?

B.     BÀI TOÁN:

Bài 1: (2,5 đ) Giữa hai điểm A, B của một mạch điện có hiệu điện thế 24 V không đổi, người ta mắc hai điện trở R1= 16 W và R2 = 48 W song song nhau. Điện trở các dây nối trong mạch điện không đáng kể.

a/ Tìm điện trở tương đương của đoạn mạch.

b/ Tìm cường độ dòng điện qua các điện trở và qua mạch chính.

c/ Tìm nhiệt lượng tỏa ra trên đoạn mạch trong 2h.

Bài 2: (2,5 đ) Một bếp điện có ghi (220 V – 1100 W) mắc vào nguồn có hiệu điện thế 220 V không đổi.

a/ Tính điện trở của bếp điện này.

b/ Không tính toán, hãy cho biết công suất tiêu thụ của bếp bao nhiêu? Vì sao?

c/ Người ta mắc thêm một điện trở R = 56 Ω nối tiếp với bếp điện vào đoạn mạch trên. Tìm công suất tiêu thụ của bếp lúc này

--- HẾT ---

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu