Phuong Thanh Vo đã thêm bạn vào vòng kết nối và mời bạn tham gia Google+Phuong Thanh Vo đã thêm bạn vào vòng kết nối và mời bạn tham gia Google+.
Tham gia Google+
Google+ làm cho việc chia sẻ trên web giống chia sẻ trong cuộc sống thực hơn.
Vòng kết nối
Một cách dễ dàng để chia sẻ điều này với bạn bè lớp đại học, điều kia với bố mẹ và hầu như không chia sẻ gì với sếp của bạn. Giống như trong cuộc sống thực.
Hangouts
Cuộc trò chuyện trực tiếp sẽ thú vị hơn. Tham gia Hangout video từ máy tính hoặc điện thoại di động của bạn để cập nhật, xem video trên YouTube cùng nhau hoặc trò chuyện với tối đa 9 người bạn cùng lúc.
Di động
Trò chuyện nhóm nhanh chóng. Ảnh tự tải lên. Cái nhìn toàn cảnh về những gì đang diễn ra xung quanh. Chúng tôi xây dựng Google+ với sự lưu tâm về tính năng di động.
Bạn nhận được thông báo này vì Phuong Thanh Vo đã mời tranganhnam88.dangbai@blogger.com tham gia Google+. Hủy đăng ký nhận những email này.
Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043 USA
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu