Tìm Công thức MuốiNgâm 1 tháng Fe vào dd chứa 1.6g muối sunfat kim loại hóa trị 2. sau phản ứng thành Fe tăng thêm 0,08g. tìm công thức muối sunfat
Giải:
Fe+MSO4àFeSO4+M
x……x..…………….x
áp dụng mtăng=mbám vào-mtan ra=x.M-56.x
=>0,08=x.M-56.x
mmuối=x.M+x.96
=>1,6=xM+x.96
Vậy ta có hệ:
x.M-56.x=0,08
xM+x.96=1,6
xem xM là X, x là Y bấm máy ta có:
X=x.M=0,64, Y=x=0,01
=>M=64

Vậy ta có CuSO4
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu