Bất đẳng thứcCho a, b, c>0. a+b+c=abc. Tim min P=(a-2):b^2 +(b-2):c^2 +(c-2):a^2?
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu