Kim ThoaCâu 2: Cho hai ma trận

.

a)     Chứng minh ma trận A khả nghịch và tìm ma trận nghịch đảo ;

b)     Tìm ma trận X thỏa mãn .

Bài a dể rồi ko giải.

b.

AX=B=>A-1.A.X=A-1.B

=>I3.X= A-1.B=>X= A-1.B

 

 
1 comment:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu