Toán Lớp 8cho tam giác ABC vuông tại A có dg` cao AH.Gọi D và E theo thứ tự là hình chiếu của H trên AB và AC
1)CM:tứ giác ADHE là hcn
2)gọi M và N lần lượt là trung điểm của BH,CH
a)CM:DM song song với EN
b)tính diện tích tứ giác MDEN nếu diện tích của tam giác là 6cm2
3)gọi O là trung điểm của BC,I là giao của AH và DE,vẽ tia à vuông góc với tia OI cắt ddg` thẳng BC tại K.CM rằng 3 điểm K,D,E thẳng hàng
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu