Tìm Số Có 3 Chử SốTim n co 3 chu so thoa man:n ^69=1986..... va n^121=3333.......?

Ta có:
n69=1986
n121=3333
ở đây ta thấy:
n121:n69=3333:1986
=>n52=1111/662=1.678247734
Vậy n52 không phải là số tự nhiên.

=>không có n thỏa yêu cầu bài toán.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu