Vật Lý 81/ Một quả cầu bằng kim loại có khối lượng riêng là 7500kg/m3 nổi một nửa trên mặt 
nước. quả cầu có một phần rỗng có thể tích V = 2dm3. Tính trọng lượng của quả cầu biết d nước =10000N/m3
2/ Một bình thông nhau chứa nước biển . Người ta đổ thêm xăng vào một nhánh . Hai mặt thoáng ở hai nhánh chênh lệch nhau 18mm. Tính độ cao cột xăng .Biết trọng lượng riêng của nước biển 10300N/m3 , và của xăng 7000N/m3.
3/ Một vật có trọng lượng riêng là 26000N/m3. Treo vật vào một lực kế rồi nhúng vật nhập vào trong nước thì lực kế chỉ 150N. Hỏi nếu treo vật ở ngoài không khí thì lực kế chỉ bao nhiêu ? Cho biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3 .
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu