Câu 13 - Đề cương toán A1Bài 13/ giải các phương trình:

Ta có ma trận hệ số:

 

ở đây ta đưa vế phương trình 3 ẩn giải: cách 2 ở phía dưới.

 


 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu