Hình Học lớp 9Cho tam giác ABC có các góc đều nhọn , Vẽ đường tròn (S) đường kính AB , vẽ đường tròn (O) đường kính AC . Đường thẳng OS cắt đường tròn (S) tại D và E , cắt đường tròn (O) tại H và K ( các điểm xếp theo thứ tự D,H,E,K) 
a> Cmr : BE,BD là các đường phân giác của góc ABC ; CH,CK là các đường p/giác của góc ACB
b> cmr : BDAE , AHCK là các h/chữ nhật
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu