Toán hình 11Câu2: cho hình chóp SABCD,ABCD là hình bình hành tâm 0.M thuộc SC(M khác S,C). gọi(a)là mp chứa AMvà(a)//BD?

1, Xác định thiết diện của hình chóp với mp(a)
2,thiết diện trên có là hình thang không?
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu