Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 59Bài 59:

   Cho (O) hai đường kính AB; CD vuông góc với nhau.  Trên OC lấy điểm N; đường thẳng AN cắt đường tròn ở M.

1.     Chứng minh: NMBO nội tiếp.

2.     CD đường thẳng MB cắt nhau ở E.  Chứng minh CM MD phân giác của góc trong góc ngoài góc AMB

3.     C/m hệ thức: AM. DN=AC. DM

4.     Nếu ON=NM.  Chứng minh MOB tam giác đều.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu