Vật Lý 11 - HKI - Nguyễn Thượng HiềnTrường THPT Nguyễn Thượng Hiền

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2010 – 2011

MÔN VẬT LÝ -  LỚP 11

  Thời gian làm bài :  45 phút

-----------

I/  PHẦN CHUNG : 7 điểm.

 

Câu 1:  1,5 điểm.

Định nghĩa điện dung của tụ điện. Viết công thức tính điện dung của tụ điện. Chú thích các đại lượng trong công thức và đơn vị trong hệ SI.

Câu 2 :  1.5 điểm.

Viết biểu thức tính suất điện động và điện trở trong của 1 bộ nguồn mắc kiểu hỗn hợp đối xứng có x nhánh giống nhau, mỗi nhánh có y nguồn giống nhau mắc nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động , điện trở trong r.

Áp dụng :  x = 5 ; y = 4 ;  ; r = 0,5W

Câu 3 :  2 điểm.

Nêu các tính chất của tia catốt.

Câu 4 :  2 điểm.

Một hạt bụi nhỏ có khối lượng m = 0,05 (mg) nằm lơ lửng trong điện trường đều có cường độ 1000 (V/m) tạo bởi hai bản kim loại phẳng song song đặt nằm ngang, tích điện trái dấu và bằng nhau. Bản phía trên tích điện dương. Hiệu điện thế giữa hai bản là 50 V).

           a)  Xác định hướng của vectơ cường độ điện trường.Tính khoảng cách giữa hai bản.

b)      Xác định điện tích của hạt bụi. Lấy g = 10 (m/s2).

 

II/ PHẦN TỰ CHỌN : 3 điểm.

Học sinh chỉ được chọn làm một  trong hai câu ( Câu 5a hoặc câu 5b )

Câu 5a :   3 điểm ( Chương trình CHUẨN)

Cho mạch điện như hình vẽ.

Biết : , , vôn kế có điện trở rất lớn, bình điện phân có điện trở  đựng dung dịch CuSO4 với anốt bằng đồng cho A=64 g/mol ; n = 2. Biến trở R đang có giá trị . Hãy xác định:

1/ Chỉ số của vôn kế khi K đóng, K mở.

2/  Đóng K. Hãy xác định :

a/ Điện năng đã tiêu thụ để điện phân được 0,32g đồng .

b/ Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài đạt giá trị cực đại với bộ nguồn nói trên thì người ta phải mắc biến trở như thế nào với bình điện phân và điều chỉnh biến trở có giá trị là bao nhiêu?

 

Câu 5b :  3điểm ( Chương trình NÂNG CAO)

Cho 1 mạch điện kín gồm một bộ nguồn có suất điện động 24(V), điện trở trong  và mạch ngoài như hình vẽ gồm :
            + Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3 với anốt bằng Ag, có điện trở RB. Cho A=108 g/mol ; n = 1.Biết rằng trong thời gian 16 phút 5giây có 1,62g Ag bám vào catốt.
            + Một động cơ điện có suất phản điện
xP=6(V), điện trở . Hãy xác định:

1.      Cường độ dòng điện chạy trong mạch.

2.      Điện trở RB của bình điện phân.

3.      Cơ năng sinh ra trong 10 phút.

4.      Nếu dùng bộ nguồn đó để thắp sáng các bóng đèn loại 6V-3W thì ta có thể mắc được tối đa bao nhiêu bóng đèn để các đèn sáng bình thường? và cách mắc như thế nào?

                              ----- HẾT -----


 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu