Vật Lý 10 - HKI - Nguyễn Thượng HiềnTrường THPT Nguyễn Thượng Hiền

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2010 – 2011

MÔN VẬT LÝ LỚP 10

  Thời gian làm bài :  45 phút

-----------

I / PHẦN CHUNG ( 8 điểm )

Câu 1:

Phát biểu và viết biểu thức của định luật III Newton. Nêu những đặc điểm của lực và phản lực trong tương tác giữa hai vật.

Câu 2:

Phát biểu định luật Húc và viết biểu thức (có chú thích đơn vị).Nêu đặc điểm (phương,chiều, điểm đặt) của lực đàn hồi của lò xo.

Câu 3 :

Nêu đặc điểm độ lớn của lực ma sát trượt và độ lớn lực ma sát nghỉ .

Câu 4 :

     Một khối hộp nhỏ khối lượng m = 2kg được kéo đều trên quãng đường dài ,với vận tốc không đổi trên mặt sàn nhám nằm ngang bởi lực kéo có phương nằm ngang tác dụng lên khối hộp . Biết hệ số ma sát  trượt  . Cho  .

a)      Tìm trị số của lực F .

b)      Sau khi trượt đều trên quãng đường dài , lực  ngừng tác dụng . Tìm gia tốc của chuyển động tiếp theo của khối hộp . Giá trị  phải bằng bao nhiêu để thời gian trượt trên toàn bộ quãng đường cho tới khi dừng lại là nhỏ nhất ? Khoảng thời gian nhỏ nhất này bằng bao nhiêu ?

II/ PHẦN TỰ CHỌN ( 2 điểm )

Học sinh chỉ được chọn làm một  trong hai câu ( Câu 5a hoặc câu 5b )

Câu 5a : (2 điểm) - Chương trình chuẩn

Một vật được ném từ điểm O có độ cao h = 80(m) so với mặt đất , với vận tốc đầu theo phương ngang , độ lớn vo = 20(m/s) . Bỏ qua mọi ma sát và lực cản không khí . Lấy g = 10(m/s2) .

a) Tính thời gian chuyển động trong không khí và tầm bay xa của vật .

b) Sau 3(s) kể từ lúc ném , vật đến vị trí M . Tính khoảng cách OM .

Câu 5b: (2 điểm) - Chương trình nâng cao

Có hai học sinh lần lượt đưa một vật khối lượng  từ mặt đất lên cao . Cho  .

a)      Học sinh A dùng lực kéo thẳng đứng hướng lên . Vẽ các lực tác dụng lên vật .Tìm trị số của  để đưa vật lên đều .

b)      Học sinh B dùng mặt phẳng nghiêng với góc nghiêng  so với đường nằm ngang , rồi tác dụng lên vật một lực  hướng lên song song với đường dốc chính của mặt nghiêng . Biết hệ số ma sát trượt bằng  . Vẽ các lực tác dụng lên vật . Tìm trị số của  để kéo vật lên đều trên mặt nghiêng .

c)      Học sinh nào đỡ tốn sức hơn khi thực hiện công việc này ?

 

------ Hết ------

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu