Vật Lý 9 - Thanh Thái Ngôthầy ơi !! cho em hỏi bài lý 9 này với !!
Vẽ MN là một dây điện có điện trở chất tiết diện đều có R là 14 ôm,R1 là 8 ôm được mắc vào hiệu điện thế UAB là 14V không đổi

a)Nếu con chạy C tiến đến vị trí M,tính số chỉ của ampe kế
b)nếu con chạy C di chuyển đến vị trí N,tính số chỉ của ampe kế
c)nếu C ở vị trí chính giữa MN,tính số chỉ của ampe kế và xác định hiệu điện thế giữa hai điểm AC
d)nếu C dịch chuyển trên MN cách Mn một đoạn có R=4 ôm.xác định số chỉ của ampe hiệu điện thế giữa hai điểm BC

giải:

bài này phụ thuộc vào hình vẽ, mà em không vẽ hình nên nếu giáo viên của em xét hình khác thì bài giải này vô nghĩa nha. Thầy chỉ giải cho em tham khảo thôi.

a.   Khi con chạy c chạy đến M thì coi điện trở của đoạn dây MN  bằng 0.

Lúc này I=U/R1=14/8=1,75 (A)

b.    Nếu con chạy c đến vị trí N thì RMN=14 (Ω)

R=R1+RMN=8+14=22 (Ω)

Lúc này: I=U/R=14/22=0,64 (A)

c.      Nếu c ở vị trí giữa thì RMI=14/2=7 (Ω) (I là trung điểm của MN)

R=R1+RMI=8+7=15 (Ω)

Lúc này: I=U/R=14/15=0,93 (A)

d.    Với R=4 (Ω) thì:

R=R1+R=8+4=12 (Ω)

Lúc này: I=U/R=14/12=1,167 (A)

 
1 comment:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu