Toán 11 - HKI - Nguyễn Thượng HiềnTrường THPT Nguyễn Thượng Hiền

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2010 - 2011

MÔN : TOÁN 11

Thời gian làm bài : 90 phút

----------

Câu 1: ( 3 điểm )

Giải phương trình:

            a/

             b/

             c/

 

Câu 2: ( 3 điểm )

a/ ( 1,5 điểm )

Từ các chữ số : 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau và trong đó phải có mặt chữ số 1 và 6 ?

b/ ( 1,5 điểm )

Tìm hệ số của số hạng chứa trong khai triển nhị thức Newton

                Biết rằng      (1)                            

 

Câu 3 :  ( 1,5 điểm )

Trong mp Oxy, cho hình bình hành ABCD có B ( –3 ; 2 ), D ( 5 ; 4 ).

A và C lưu động. Gọi I là giao điểm của AC và BD. Tìm phương trình tập hợp điểm C khi A lưu động trên đường tròn có phương trình : (x – 1)2  +  y2  = 4.

Câu 4 : ( 2,5 điểm ) 

           Cho hình chóp S.ABCD, có đáy là hình bình hành. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của SA ,SD và K là điểm trên cạnh SB sao cho SK = 2KB.

            a/ Xác định :

- Giao tuyến () của hai mặt phẳng (SBC) và (SAD).

                                   - Giao tuyến () của hai mặt phẳng (SBC) và (KMN).                    

            b/ DM cắt mp(SBC) tại I .Tứ giác ISDA là hình gì?                                          

            c/ Gọi J là giao điểm của  và SC. Tính tỉ số                                                                                           

                                                  ( Với kí hiệu là diện tích của tam giác SNJ )

 

----- HẾT -----

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu