Bài 14/a đề cương giải tích 1 SGUBài 14/a Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m∈R

Ta có ma trận hệ số:

 

Với -5m-3≠0 hệ vô nghiệm

Với -5m-3=0=>m=-3/5 thì hệ trở thành:

Phương trình vô số nghiệm phụ thuộc: 4-2=2 tham số:

Đặt x2=a, x3=b với a,b∈R. thay vào phương trình 2 ta được:

3x2-2x3-x4=2/5

=>3a-2b-x4=2/5

=>x4=3a-2b-2/5

Thay vào phương trình 1 ta được:

X1-2x2+x3+2x4=-3/5

=>x1=2x2-x3-2x4-3/5

=2a-b-2(3a-2b-2/5)-3/5

=-5a+3b+1/5

Vậy ta có nghiệm là:

(x1,x2,x3,x4)=( -5a+3b+1/5,a,b, 3a-2b-2/5) với a,b∈R

 

 

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu