Câu 14/b đề cương giải tích 1 SGU 

Câu 14/b Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m∈R

Ta có ma trận hệ số:

 

Với 3m-420 hệ vô nghiệm.

Với 3m-42=0=>m=14 thì hệ trở thành:

Rank=3 nên hệ vô số nghiệm phụ thuộc 4-3=1 tham số:

Từ phương trình 3 suy ra: x4=-4

Từ phương trình 2 suy ra: -x3+x4=0=> x3=x4=-4

Đặt x2=a, với a∈R. Thay vào phương trình 1 ta được:

X1+2x2-3x3+4x4=1

=>x1=1-2x2-3x3+4x4=1-2a+12-16=-2a-3

Vậy ta có nghiệm:

(x1,x2,x3,x4)=(-2a-3,a,-4,-4)

 

Có sai sót gì thì comment phía dưới nha. Coppy kí hiệu toán phí dưới và past vào, nếu muốn viết công thức toán.

 

∆ Δ x² ¹ ∫ π × | | , ,
≤ ≥ − ± , ÷ ° ≠ ∞, ≡ , , ∑,,
¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a 
Σ Φ Ω α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω ё й
½
¼ ¹ ²
₄₅ ∏ ∑ ,∫ ∫ ψ ω Π
∂ • ✬✫
►◄─

 

 
2 comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu