Câu 13.c đề cương giải tích 1 SGUBài 13/c

Giải phương trình:

 

Vậy hệ phương trình vô nghiệm.

 

 

 

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu