Giúp mình cách giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn này với?Giúp mình cách giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn này với?

Đây là 1 phần trong bài toán mình học (tối ưu hóa), nhưng thầy ko chỉ cách giải, nói là tự nghiên cứu, cái này thì nhìn hệ số của hệ pt đã cho sẽ ra 1 hệ mới, nhưng vấn đề là thầy bắt giải chi tiết nên mình gặp khó khăn.
hệ pt như sau:
(1) x1-x2+7x3=100
(2) 2x1+3x2-x3=800
giải ra là 1 hệ sau:
(1) y1-y2=7
(2) 2y1+3y2=-1
Dễ thấy là để lập đc hệ này thì nhìn vào hệ số pt đã cho sẽ ra đc hệ này, nhưng vấn đề là cách giải chi tiết để đưa về hệ pt này ntn, thấy nói là nhân hệ số, cộng trừ 2pt, kết hợp với 1 pt để giải nhưng mình chưa làm đc, mong đc giúp đỡ để thi cuối kỳ. Thanks.
Ghi chú:
x1, x2, x3 là 3 biến chứ ko phải là x bình phương hay mũ ba nhé.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu