Toán hình lớp 10cho tam giác ABC.gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của các cạnh BC,CA,AB chứng minh các đẳng thức vecto sau:a)vecto AM+vecto BN+vecto CP=vecto 0
b)vecto IA+vecto IB+vecto IC=vecto IM+vecto IN+vecto IP (với điểm y tùy ý) 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu