Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 5Bài 5:

          Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn và AB < AC nội tiếp trong đường tròn tâm O. Kẻ đường cao AD và đường kính AA'. Gọi E:F theo thứ tự là chân đường vuông góc kẻ từ B và C xuống đường kính AA'.

1.     C/m AEDB nội tiếp.

2.     C/m DB. A'A=AD. A'C

3.     C/m:DE ^ AC.

4.     Gọi M là trung điểm BC. Chứng minh MD = ME = MF.

                            

 

 

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu