Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 5656:

   Từ một điểm M nằm ngoài (O) kẻ hai tiếp tuyến MA và MB với đường tròn.  Trên cung nhỏ AB lấy điểm C và kẻ CD^AB; CE^MA; CF^MB.  Gọi I và K là giao điểm của AC với DE và của BC với DF.

1.     C/m AECD nội tiếp.

2.     C/m: CD2 = CE. CF

3.     Cmr: Tia đối của tia CD là phân giác của góc FCE.

4.     C/m: IK//AB.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu