Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 55Bài 55:

    Cho nửa (O) đường kính AB, vẽ các tiếp tuyến Ax và By cùng phía với nửa đường tròn.  Gọi M là điểm chính giữa cung AB và N là một điểm bất kỳ trên đoạn AO.  Đường thẳng vuông góc với MN tại M lần lượt cắt Ax và By ở D và C.

1.     C/m: .

2.     C/m: DANM = DBMC.

3.     DN cắt AM tại E và CN cắt MB ở F. C/m FE^Ax.

4.     Chứng tỏ M củng là trung điểm DC.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu